א. מבוא

הטראגדיה של התפוצה והפיזור היהודיים באה על ביטויה הבולט והמיוחד ביישובים היהודיים הקטנים . הציבור היהודי ביישובים האלה , שבא זה מקרוב מאירופה המזרחית , מארצות של חיי ציבור יהודיים סוערים , שבהן היתה בעצם החיים היהודיים ערובה לעתיד הלאומי , נקלע בפתע לתוך ים של לשונות ותרבויות זרות . כאן נאבקים ומתחכמים ומתאמצים בכוחות על אנו שיים , אולם התוצאות זעומות . הן זעומות אפילו כיום , כאשר הדור הישן עוד כוחו עמו , והוא נכון להקריב קרבנות גדולים —ולא כספיים בלבד . ונוראה היא המחשבה על העתיד , אלא אם כן תקום ותתגשם התפילה 'וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ' לא רק לגבי ישובים יהודיים מדוכאים ונרדפים , אלא גם לגבי אלה שישמנו ועבו . ' מארק טורקוב , מנהלו של הסניף הארגנטיני של הקונגרס היהודי העולמי , ביקר זה נןקרוב אצל יישובים יהודים רבים באמריקה הלאטינית . הוא כותב ' ) די אידישע צייטונג , ' בואנום איירס , 23 באפריל : ( 1958 ' בערים הגדולות בעלות ישובים גדולים של יהודים מצוי עדיין , לפרקים , זיק של יהודיות , של חיים יהודיים , אולם ביישובים הקטנים , המונים עשרות בודדות של משפחות יהודיות , המצב מעורר חרדה '...  אל הספר
מוסד ביאליק