(2) הרקע היהודי

לא נצדק , אם נסיק מן השורות שלמעלה מסקנות פסימיות . כמה וכמה גורמים פועלים להחלשתן של מגמות ההתבוללות ולחישולם ועיצובם של אפיקים לאומיים חדשים בחיי היהודים . ראשית , יש להביא במניין , שההגירה היהודית לארצות אמריקה הלאטינית היא צעירה יותר מאשר לאמריקה הצפונית . רובה של האוכלוםיה היהודית מורכב מבני דור המהגרים הראשון בתוספת חלק מבני הדור השני , שעה שהרוב בארצות הברית מורכב מבני הדור השני בתוספת חלק ניכר של בני הדור השלישי ואפילו הרביעי . ופירוש הדבר , שגם היסודות המתבוללים בארצות אמריקה הלאטינית הם צעירים וחלשים הרבה יותר ביחס לכלל האוכלוםיה היהודית . חשיבות נודעת גם לכך , שבכל הארצות הללו אין עדיין סביבה יהודית מתבוללת —והיסודות המתבוללים הם כעלים שנתלשו מן העץ ולא כענפים שלמים , דוגמת ארצות הברית . ואכן , כאן ההסבר לחזיון , שההשפעה המבורכת שנודעה לתקומת מדינת ישראל חסמה את הדרך למגמות ההתבוללות באמריקה הלאטינית חסימה יעילה ופוריה יותר מאשר באמריקה הצפונית . אין הדבר מתבטא רק בכך , שיישובי היהודים באמריקה הלאטינית שולחים יותר עולים —ויותר מהם חלוצים — לישראל מן היישוב היהודי באמריקה הצפ...  אל הספר
מוסד ביאליק