ו. בראזיל

דל מאוד הוא החומר הםטאטיםטי על עיסוקיהם של יהודי בראזיל המצוי בידינו . ואולם יש לנו חומר תיאורי מצוין , שמתוכו עולה תמונה חיה . נביא קטעים אחדים , גדולים למדי , והקורא לא יהיה אלא נשכר . אדם שעמד בראש העיתונות היהודית בבראזיל , ש . קאראקוזשאנסקי שמו , פרסם ספר שעניינו בכותרתו 'בחינות בחיי היהודים בבראזיל' , ( 1956 ) וזו פתיחתו : ' ללא לשון , ללא הכשרה טכנית , ללא אמצעים , עצה ותמיכה של קונסולים ושגרירים , היה אחד דינו של המהגר היהודי כאן להידחק לתוך השכבות הנמוכות של האוכ לוםיה — ' ואולם אירע ההיפר מכך . והמחבר בא לכלל מסקנה : ' כאן עדים אנו לזריזותו ולערנותו של היהודי , המגלה כושר תפיסה והתמצאות בכל מקום ומסתגל חיש מהר לכל התנאים החדשים והשונים בתכלית ' . ראשיתו של היהודי בבראזיל , כמו בכל מקום , בצרור הרוכלים , ואך 'לעתים נדירות במלאכה . ' אולם מהר , מהר מאוד פתחו היהודים בתי עסק 'מן הסוג היהודי הנודע : למלבושים מוכנים , רהיטים , שעונים , תכשיטים , ארנקים ועוד . ' המחבר מתאר בצורה מוצלחת את הכלכלה היהודית כשלמות , ' לפי שיהודי אחד קיבל אשראי מרעהו , ואחד הפיץ את מוצרי התעשייה של האח...  אל הספר
מוסד ביאליק