טבלה ‭.5‬ התפתחותו של הבאנק העממי היהודי בבואנוס־איירס (בפזות) 29