(4) הבנקאים והקואופראטיבים למסחר

' כושר רוחני וחריצות' — ואף על פי כן , כיצד השיגו זאת ? כיצד יצרו את האמצעים הכספיים הראשוניים , ההכרחיים לתנופה ולראשית פעולה בים המפעלים הגדולים ? וכאן נכנסים אנו לתחום , שהוא האספקלריה הטובה ביותר לכשרונם המופלא של היהודים להסתגל לתנאים חדשים , להתארגן למטרות ותפקידים ואינטרסים משותפים — וליצור יש מאין . תפקיד גדול מילאה בזה הירושה הרוח נית שהובאה מארצות המוצא . המהגר היהודי לארצות הברית בשנות השמונים של המאה שעברה לא הביא עמו במטעךהנפש ובמאזן השכל שלו את הניסיון של קופות גמילות חסד וקואופראטיבים לאשראי בממדים שונים , שהגיעו אחר כך להתפתחות נרחבת באירופה המזרחית , ואף לא את לשדה ולחמה של התנועה הלאומית המהפכנית היהודית . מה שאין כן המהגר לארגנטינה , ויותר מכך לארצות אחרות באמריקה הלאטינית , הנמנה על הרוב עם הדור שבין שתי מלחמות העולם , כלומר הדור שהשתתף בעצמו , באורח אק טיבי או פאסיבי , בפעולות הציבור החיוביות היום יומיות בכל הארגונים הכלכליים שצמחו כפטריות ביהדות אירופה המזרחית . כל זה כלפי פנים , ואילו כלפי חוץ היה לו , לדור זה , ניסיון עשיר במערכות ומאבקים פוליטיים . המרץ הלאומ...  אל הספר
מוסד ביאליק