(3) יהודים בתעשייה ובמסחר

המחסור בנתונים רשמיים מקשה על קביעת מספרם של היהודים , אולם בייחוד מורגש הוא במחקר המבנה החברתי הכלכלי של האוכלוסיה היהודית וחלקם של היהודים בכלכלה של -הסביבה המקיפה . אך בדליכא שאני — ואנו נאלצים להעלות , במידת האפשר , תמונה על חלקם של היהודים בענפי משק שונים ועל תפקידם בהם , לפי תיאורים ורשימות שונות . עתים נביא מדבריהם של אנשי המקום , שעקבו במו עיניהם אחר שלבי ההתפתחות שהביאו למצב הקיים ולעתים קרובות אף נטלו חלק בהם . בבטאונם של תעשייני הרהיטים 'דער האלץ אינדוםטריעלער' מוצאים אנו את התיאור הבא במאמר ראשי : 16 16 דער האלץ אינדוסטריעלער , ' בואנוס איירס , דצמבר , 1942 עמ' . 3 ' עמל ומרץ הרבה משוקעים בתעשיה , זיעה הרבה וגם רוח נתגלמו במאות בתי החרו שת לרהיטים ולמיטות , המפוזרים בכל קצווי הארץ . בגאווה רשאים אנו לומר , שבעלי מלאכה יהודים היו בין חלוציה של התעשיה הזאת . יהודי ייסד את בית החרושת הראשון למיטות ברונזה בארגנטינה , שהיה מוצר יבוא מחוץ לארץ . גם רהיטים היו מוצר יבוא . בתי החרושת שלנו שמו קץ ליבוא , ומוצרים מקומיים , מיוצרים על הרוב מחומר ? מקומי , באו תחת התוצרת הזרה מחוץ ...  אל הספר
מוסד ביאליק