(2) ההתיישבות היהודית

מסולפת היא הדעה הנפוצה , שההתיישבות היהודית התחילה ונתעוררה כולה ביזמתו של הבארון הירש . הרי דבריו של חוקר מקומי של ההתיישבות : 2 ' אשד לשנת הראשית של ההתיישבות היהודית בארגנטינה אפשר לקבוע . שהיתה זו 2 מאיר הורביץ : בלעטלאך צו דער געשיכטע פון דער יידישער קאלאניזאציע אין ארגענ טינע , 'ארגענטינער שריפטן , ' בואנוס איירס , כרך , 6 עמ' . 5 שנת , 1888 בה הגיעו המהגרים היהודים הראשונים לעבד את האדמה , שלוש שנים לפני ייסודה של ייק '' . 'א להלן כותב הוא ( עמוד : ( 9 ' ברחבי אירופה , בפאריס , ברלין ובריםל , מצויים אז סוכניה של ממשלת ארגנטינה , המחלקים תזכירים ומבקשים למצוא מתיישבים לארצם . מובן , שהתזכירים מתארים את החיים בארגנטינה בצבעים המרהיבים ביותר ' . חוקר שני הבקי בתולדות ההתיישבות בארגנטינה כותב : 136 ' המשפחות היהודיות , שעלו ב 14 באוגוסט 1889 על אדמת ארגנטינה למטרת התיישבות , הניחו לא בלבד את היסוד למפעל ההתיישבות של הבארון הירש כאן בארץ ; במסירות הנפש , בהתמדה , באידיאליזם וברצון העז שפעם בהם לעבודת אדמה ישרה וכנה , הם קבעו את המגמה והיו הכוחות המניעים בכל פעולת ההתיישבות שלאחר בך...  אל הספר
מוסד ביאליק