(1) גידולה של האוכלוסיה היהודית

ההיסטוריון של יהדות ארגנטינה כותב על השלב הראשון של ההגירה היהודית לארץ זו : ' חלק ניכר מיהודי ספרד ומארוקו , שהיגרו עוד במחצית הראשונה של המאה הי '' ט , התבוללו והתערבו באוכלוסיה הכללית . וכן נתערב , לצערנו , חלק ניכר מיהודי גרמניה באוכלוסיה הכללית ' . אף על פי כן , מצאו הקבוצות הראשונות של מהגרים יהודים ממזרח אי רופה בשנות השמונים של המאה הי"ט קהילה של יהודים מאירופה המער בית , שנוסדה בערך חצי יובל שנים קודם . קהילה זו מורכבת היתה אך ורק יהודים מאירופה המערבית — גרמניה , אנגליה וצרפת . בידיהם היה יצוא התבואה ושאר המוצרים החקלאיים . במשך זמן רב לא היה קיים שום קשר בין המהגרים היהודים החדשים ממזרח אירופה לבין מושבה עשירה זו . בשנים האחרונות נשתנה המצב בהרבה , ויחסם של נכדיהם של יהודי מערב אירופה לשעבר לאחיהם ממזרח אירופה נשתנה לחלוטין . ההגירה היהודית ההמונית ראשיתה בסוף שנות השמונים של המאה הי"ט . הקו האופייני העיקרי שלה היא ההתיישבות , שחלק ניכר מן האינטליגנציה היהודית ברוסיה נתפס לה . ואולם מיד בא בעקביה זרם גדול יותר של הגירה עירונית , אף הוא ברובו המכריע מרוסיה . בשנת 1900 כבר ...  אל הספר
מוסד ביאליק