(3) התעוררות לאומית ומלחמה בהתבוללות

תהליכי ההתבוללות שתוארו לעיל הם תוצאה של עשרות שנים אחדות . וכבר אפשר , אם גם לא לסכם , הרי מכל מקום לקבוע במידה מסוימת , את הפרצים והחורבנות שגרמו לחיים היהודיים . התהליך שכנגד הלאומי נמצא בשלביו הראשונים , וקשה להעריך את כוחו ומידת השפעתו לעתיד . ההתבוללות כתהליך אובייקטיבי וראשוני , השפעותיה ניכרות למן הרגע בו צועד המהגר את צעדו הראשון בארץ החדשה . יש לדעת את שפת המדי נה — בעיית הפרנסה כופה זאת . יש הכרח לשלוח את הילדים לבית הספר , ולא רק משום שהחוק ברוב הארצות מחייב זאת , אלא משום שעתיד דור העתיד כרוך בכך . המצוקה היא גם הכופה את ההסתגלות לסביבת הרוב מבחינת השבת והמועד . בדרך כך אפשר למנות עוד נטיות התבוללות רבות בקרב היהודים , שכמו נכפות באורח אובייקטיבי על היהודי , המהגר לארץ חדשה . אין היהודי היוזם ולא המתחיל בדבר , אף שהוא ממלא תפקיד מסוים ביזמה בענפי משק מסוימים . הוא מוצא שלב מסוים של מסחר מפותח וכן של תעשיה ומלאכה מפותחות —והוא אנוס להסתגל אליהם . היהודי מופיע כאן כיחיד , ועתים קיימת תחרות שבהתבוללות בין יהודים יחידים . כל אחד מתאמץ להסתגל כבל המוקדם לסביבה החדשה ולהשתלב בה...  אל הספר
מוסד ביאליק