ד. דמותם החברתית והתרבותית־הרוחנית של יישובי היהודים באמריקה הלאטינית