(2) התפתחותה הכלכלית של האוכלוסיה היהודית

העיון במעמדם של היהודים בכלכלתה של מדינה , בדין שיהיה מתוך שתי בחינות : כלפי חוץ וכלפי פנים . כלפי חוץ , היינו תפקידם של היהודים בכלכלה של המדינה . תפקיד זה הוא , בכל מקום , כפול : של הבורגנות היהודית הגדולה , כבאנקאים , תעשיינים , יצואנים ויבואנים גדולים ; ושל ההמון היהודי , כיצרנים של מוצרי צריכה המונית וספקים של מצרכי הקיום החיוניים ביותר לשכבות העם הנרחבות . עיקר תפקידה של הקבוצה הראשונה הוא ביצירת קשרים בינלאומיים , פינאנסיים ומסחריים , ואילו השפעתו של הכלל היהודי באה על ביטויה בסיפוק דרישות הצריכה של ההמונים הגדולים ; בפיתוח אופקי הצריכה ותשוקותיה בקרב ההמונים האלה ; בייצור מוצרים של צריכה המונית וסיגולו של שיווקם ליכולתם הפינאנסית של המוני העם . בארצות אמריקה הלאטינית נתחלקו שתי הפונקציות הללו מבחינת הזמן : תחילה באו נציגיה של הקבוצה הראשונה , הבורגנות הגדולה , יהודים מעטים מאוד , יחידים , כמעט כולם אך ורק מאירופה המערבית , מאנגליה , גרמניה וצרפת , וטיפוסים נדירים ביותר מארצות ערב , וכן של המעמדות העליונים של הבורגנות . אחר כך באו ההמונים , בעיקר מאירופה המזרחית . כל גל של מהגרי...  אל הספר
מוסד ביאליק