(1) ההתפתחות הכלכלית הכללית

גילויי המתיחות החברתית הכלכלית באמריקה הלאטינית' אפשר אינם חריפים ובולטים פחות מהפוליטיים . הריפורמה האגרארית עדיין מחכה לפתרונה , והאיכרים חיים בתנאים מאוימים . האוכלוסיה החקלאית היא הרוב הגדול בארצות הללו ; אחוז העסוקים בחקלאות מגיע כדי , 70 לערך , בבראזיל , פרו , ונצואלה , קולומביה ומכסיקו . תקין יותר הוא המבנה החברתי בארגנטינה , שבה אין אחוז האוכלוסיה החקלאית עולה על , 30 אולם בקובה ואורוגוואי הוא מגיע כדי , 50 לערך . רמת החיים של האוכלוסיה החקלאית ירודה ביותר . כותב סיימון הנסון במחקרו היסודי על אמריקה הלאטינית 40 ' : אחוז של האוכלוסיה באמריקה הלאטינית לוקים בתת תזונה ומחלות . ' והכוונה , בעיקר , לאוכלוסיה החקלאית . כן קובע הוא , כי 'שני שלישים של הקרקע בצ'ילי נמצאים בידי פחות ממחצית האחוז של בעלי הנחלאות' . ולהלן : 9 ' החלק העשירי של הקרקעות במחוז העשיר ביותר של ארגנטינה הוא קניינן של 15 משפחות . ' ממשלת ארגנטינה חילקה 6 . 5 מיליון אקרים אדמה ת 1 אולם ריכוז קנייתם של מוצרי החקלאות ומכירתם בידי המדינה המיטו שואה על האברים , משום שהוצאות המדינה היו גבוהות הרבה יותר מרווחיהם של הקונ...  אל הספר
מוסד ביאליק