טבלה ‭.4‬ האוכלוסיה היהודית והכללית בערים הגדולות של אמריקה הלאטינית ‭(1954)‬