3. אופייה העירוני של האוכלוסיה היהודית באמריקה המרכזית והדרומית

בכל ארצות תבל היהודים הם יסודי עירוני . קו זה בולט בעיקר בארצות אמריקה , ובייחוד בארצות בעלות אוכלוםיה יהודית מועטת . יהודי אמריקה הם , לאמתו של דבר , יסוד עירוני , שכן , לפי שניווכח עוד מעט , חיים הם כמעט בכל ארצות אמריקה הלאטינית ברובם הגדול בערי הבירה . האחוז הגדול ביותר של היהודים באוכלוסיה הכללית הוא בעיר בואנוס איירס , אולם גם בעיר זו היהודים אינם אלא חלק זעיר באוכלוםיה , כשבעה אחוזים בםד הכול . מקום שני תופסת רוזאריו בעלת קצת למעלה מארבעה ( a ) Statistical Abstract of the United States , 1955 . Comparative Inter- 2 national Statistics . ( b ) Information Please Almanac , 1956 , p . 503-666 אחתים יהודים מכלל האוכלוסיה , ואחריה מונטבידיאו בעלת קצת פחות מאר בעה אחוזים . בכל שאר הערים האחוז הוא זעום ביותר , על הרוב פחות מאחוז אחד . עם זאת גם אחוז היהודים בערים הוא בירידה ניכרת , שכן אחוז ניכר מן המהגרים החדשים הלא יהודים נוהר לערים , על אף מאמצי השלטונות לרכזם בחקלאות בכפרים . ביחס לכלל האוכלוסיה אחוז היהודים אף בערים זעיר הוא , אולם כשלעצמם מרוכזים הם כמעט לגמרי בערים הגדולות . ב...  אל הספר
מוסד ביאליק