טבלה ‭.2‬ המהגרים היהודים לאמריקה הלאטינית לפי הארצות