2. האוכלוסיה היהודית בארצות אמריקה הלאטינית

גידולה של האוכלוסיה היהודית ביבשת אמריקה היה , בדרך כלל , מקביל לקו ההתפתחות הכללית , בהבדל מועט אחד : בתחילת המאה הי"ט לא היו כמעט יהודים בארצות אמריקה הלאטינית , אף שהאוכלוסיה הכללית כבר מנתה כעשרה מיליונים תושבים . דבר זה מוזר הוא במיוחד משום כך , שהיישובים היהודיים הראשונים באמריקה לא קמו במקום שאנו מונים כיום למע לה מחמישה מיליונים יהודים , אלא דווקא בארצות אמריקה הלאטינית . במאות הט"ז והי"ז חיפשו יהודי ספרד ופורטוגאל מפלט מהאינקביזציה במושבות הללו של אמריקה . ואולם גם כאן רדפה אחריהם האינקביזיציה . אמנם עלה בידיהם של היהודים למלא תפקיד חשוב למדיי ביישובו של חלק זה של יבשת אמריקה , ותפקיד גדול ממנו בקשירת קשרי מםחר בין ארצות אמריקה לבין מרכזי המםחר של אירופה בימים ההם , הולאנד ואנגליה , אולם בחלקם נשמדו בידי האינקביזיציה , וחלקם נאלצו להמיר דתם . בדרך כך נעלמו קהילות היהודים , מהן גדולות במספר , כגון קהילת סורינאם , שמנתה כעשרת אלפים נפשות מישראל . רווחת דעה , שחלק ניכר מן השכבות העליונות של האוכלוסיה בארצות אמריקה הלאטינית הם צאצאיהם של יהודי השמד , שניצלו ממוקדי האינקביזיציה . ...  אל הספר
מוסד ביאליק