1. גידול האוכלוסיה הכללית

לפי נתוני ארגון האומות המאוחדות עלה מספר אוכלוםי אמריקה הלאטינית בשנת 1954 כ 168 מיליון , כמספר אוכלוסיה של ארצות הברית' לערך . בשנת 1800 מנו כל ארצות אמריקה הלאטינית כעשרה מיליונים תושבים בלבד , כלומר פי 17 פחות מאשר בימינו , ואילו ב 1900 כ 68 מיליון , ובשנת 1945 למעלה מ 138 מיליון , בעשר השנים האחרונות ניתוספו כ 30 מיליון תושבים , כלומר 2 אחוזים לשנה , שהוא ריבוי העולה בהרבה על ריבוי האוכלוסיה באירופה ובארצות הברית . גידול האוכלוסיה בארצות אמריקה הלאטינית שתואר לעיל הוא , בעיקרו , תולדה של הריבוי הטבעי הניכר , המגיע בארצות רבות כדי 20 ויותר לשנה לאלף ( במכסיקו 27 . 0 — לאלף ; בקולומביה , ( 22 . 5 — ובשום ארץ אין הוא נופל מ 15 לאלף ( בארגנטינה , 16 . 2— בצ'ילי . ( 16 . 7 — ההגירה ממלאה עד היום תפקיד חשוב בגידול האוכלוםיה — כ 800 אלף נפש היגרו מאירופה לארגנטינה בעשר השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה . עד לשנת , 1925 לערך , נהר הזרם העיקרי של המהגרים לאמריקה הצפונית , על הרוב לארצות הברית : 45 מיליון מתוך 65 מיליון המהגרים שעזבו את אירופה בשנות , 1945—1820 התיישבו בארצות הברית ובקא...  אל הספר
מוסד ביאליק