טבלה ‭.20‬ חלקם של היהודים במקצועות החופשיים בניו־יורק ‭(1937)‬