טבלה ‭.19‬ אחוז היהודים בכמה ענפי תעשייה בניו־יורק ‭37 (1937)‬