טבלה ‭.18‬ חלקם היחסי של היהודים בכמה ענפי־מסחר בניו־יורק ‭3 ° (1937)‬