טבלה ‭.16‬ ההרכב הסוציאלי של האוכלוסיה היהודית בלוס־אנג'לס ‭34 (1950)‬