טבלה ‭.15‬ ההרכב של העובדים עבודה גופנית באמריקה כולד. ובין היהודים