טבלה ‭.14‬ ההרכב הסוציאלי של אוכלוסי־ארה''ב והיהודים בדטרויט ופיטסבורג (ב־‭:(%‬