טבלה ‭.13‬ חלוקת המפרנסים היהודים מעל לגיל 15 בדטרויט, לפי פרנסותיהם ‭31 (1935)‬