טבלה ‭.12‬ החלוקה של הגברים המפרנסים בקרב היהודים והלא־יהודים ב־47 יישובים קטנים (לפי ‭(%‬ ז2