טבלה ‭.11‬ אחוז היהודים בבתי־העסק אשר במרכז המסחרי בניו־היבן בשנת ‭- 3 1940‬