ט. התמזגותה האורגאנית של האוכלוסיה היהודית במשק האמריקני

במחצית שנות השלושים כבר היו ברורים למדי סימני התמזגותם האורגאנית של המהגרים היהודים במשק ארה"ב . אנו מכנים התמזגות זו אורגאנית , משום שהיתר תואמת , באופן המופלא והשלם ביותר , את מורשתם הכל כלית החברתית של ההמונים היהודים מדורי דורות ; ומשום שמצד שני היא נבעה במישרין ממגמות התפתחותה של הכלכלה האמריקנית . הייחוד שבמבנה הכלכלי החברתי של היהודים , שהוא אופייני להם בכל הארצות , אינו בולט באמריקה באופן כה חריף , כאשר היה הדבר בארצות אירופה , לרבות המפותחות ביותר מבחינה קאפיטאליסטית , שרוב אוכלוסיהן — ולא היהודים בלבד — היו עירוניים . אף על פי כן מתבלטת , מבחינת המבנה , הקבוצה היהודית גם באמריקה מתוך כלל האוכלוסיה , בייחוד במיעוט היהודים בקרב השכבות הכלכליות החלשות ומעוטות ההכנסה , כגון : האיכרים , הפועלים הפשוטים והעובדים עבודה גופנית בכלל . תופעה זו בולטת ביותר ביישובים הקטנים , שבהם כל האוכלוסין היהודים עוסקים במסחר ולפרקים רק בענפי מסחר קבועים , שבהם הם מהווים רוב מכריע . יש שהיהודים מהווים אחוז קטן בלבד בקרב האוכלוסיה , אך מחזיקים בידיהם כמה ענפי מסחר חיוניים ביותר . קווים אלה מתחדדים ...  אל הספר
מוסד ביאליק