טבלה ‭.9‬ חלוקת יוצאי רוסיה (יהודים) ב־15 כרכים אמריקניים, בעלי אוכלוסיה של יותר מרבע מיליון, לפי ענפי־הכלכלה ‭1G‬