טבלה ‭.8‬ המבנה המקצועי של בני עמים שונים בשנת 1900 בעיר בוסטון 15