טבלה ‭.7‬ המחזור הכספי של חברות־עסק יהודיות שונות בניו־יורק ‭12 (1888)‬