טבלה ‭.6‬ חלוקת המשפחות לפי מספר העוזרות ששירתו אצלן