ח. חומר סטאטיסטי

בפרק 'דימוגראפיה / שניתן לעיל ( פרק , ( 4 הבאנו נתונים מהמפקד שנערך בשנת 1889 ואשר הקיף למעלה מעשרת אלפים משפחות יהודיות' ששלושה רבעים מהן מוצאן מגרמניה , מהם ילידי גרמניה ומהם ילידי אמריקה " נולדו למהגרים מגרמניה . מאותו מקור עצמו נוטלים אנו את הטבלה הבאה על עסקיהם של היהודים שנכללו במפקד הנ"ל . אם נצרף | לעוסקים במסחר מתוך הפקידים , נקבל כי למעלה מ 72 % מהנפקדים עסקו במסחר ובכספים , ואילו במלאכה ובעבודה סתם —פחות מ . 20 % לא נחוצה בקיאות יתרה בידיעת המבנה הכלכלי של יהדות גרמניה כדי להבחין כאן בהמשך של המבנה הכלכלי ב'בית הישן . ' אין להסיק מכאן , שלא היו בכלל , כבר באותה תקופה , גם יהודים עשירים מאירופה המזרחית . הרי הזכרנו לעיל , שכבר בשנות החמישים והשישים למאה התשע עשרה נמצאו באמריקה קבוצות קטנות של יהודים יוצאי אירופה המזרחית . אלה היו חלוצי ההגירה שהגיעו תחילה מפולין ולאחר כך—מאזוריה האחרים של רוסיה הגדולה . אנו מוצאים , למשל , יהודי בשם אברהם רפל , שמייצא היה לרוסיה עוד בשנת 1862 מכונות חקלאיות ומחזור עסקיו נסתעף מאוד לאחר שחרור האיכרות ברוסיה . אנו מוצאים יהודי מםובאלק בשם ראו...  אל הספר
מוסד ביאליק