ו. ההתפתחות החברתית והכלכלית של היהודים בארצות־הברית

שלושה גורמי יםוד השפיעו וקבעו בהתפתחותה החברתית והכלכלית של יהדות ארה"ב : ( א ) זרימת ההגירה היהודית לארה"ב חלה בעת ובעונה אחת עם התפתחו תה הסוערת של הכלכלה , והתעשייה בפרט ; ( ב ) המסורת החברתית והפסיכולוגית וכן הסגולות המיוחדות לפרנסות מסוימות , שהיו להם למהגרים היהודיים בבואם לארה"ב — תאמו תוך הארמוניה מלאה את שלבי התפתחותה הכלכלית של ארה"ב ! ( ג ) הזרימה האינטנסיבית של המוני מהגרים לא יהודים , מתוך שכבות האיכרות והפועלים הפשוטים , מאותן ארצות אירופה המזרחית , שמהן הגיעו גם המוני המהגרים היהודיים . עמדנו על שלושת הגורמים בזה אחר זה , לפי מידת ההשפעה של כל אחד מהם , ועתה נעמוד בקיצור על התפתחותה הכלכלית של ארה"ב . Nathan Goldberg , Jewish Juvenile Delinquency , The Call , New- York 4 1944 , p . 9 בשנת 1870 מנתה אוכלוםית ארה"ב 39 מיליון ו 818 אלף נפש . לפי הספי רה משנת 1950 הגיע המספר ל 150 מיליון ו 697 אלף נפש . בסוף — 1953 160 מיליון , בקירוב , האוכלוסיה גדלה איפוא פי ארבעה . האוכלוםיה החקלאית בארה"ב מנתה בשנת 18 — 1870 מיליון ו 200 אלף נפש , ובכן : יותר מ ; 45 % בשנת 23 — 19...  אל הספר
מוסד ביאליק