טבלה ‭.4‬ אחוז הנערים היהודים (למטה מגיל ‭(17‬ בין הנתבעים למשפט