טבלה ‭.3‬ אחוז היהודים בין האסירים הלבנים בלוס־אנג'לס בשנים ‭1947-1933‬