ה. העבריינות בין היהודים בארצות־הברית

כלל ידוע הוא בעולם , כי אחוז הפושעים בין היהודים הוא קטן ביחס לאוכלוסיה הלא יהודית . כן נקבע , כי נדירה היא השתתפותם של יהודים בפשעים חמורים נגד אנשים . עם זאת הוכח , שכל אימת שיהודים מרבים להיטמע בגויים , כן מתקרבים הם מבחינת העבריינות , הן במובנה הכמותי הן האיכותי , אל האוכלוסיה הלא יהודית . לפנינו נתונים בדבר מספרי האסירים בבתי הסוהר בעיר ניו יורק בשנים 1903 , 1902 ו : 1904 אחוז היהודים בניו יורק הגיע באותו זמן כדי . 18-17 אחוז העבריינים היהודים היה איפוא בשנתיים הראשונות פי שניים קטן מאחוז היהודים בעיר בכלל . ואף בשנה האחרונה , שבה עלה אחוז האסירים היהודיים בשיעור ניכר —לא השיג את חלקם המספרי היחסי של היהודים בין אוכלוםי העיר . אין לנו , לדאבוננו , נתונים על דבר הנידונים ועל אופי פשעיהם . והרי אלה שני פרטים חשובים ביותר , שכן אנשים נאסרים על הריגת אדם ועל פשעים קלים מזה , כגון כייסות וכוי . במשך עשר השנים , מ 1920 עד 1929 בכלל , נמצאו בממוצע בכל בתי הסוהר של ארה"ב 394 , 080 אסירים . מספר האסירים היהודים היה בממוצע—, 6 , 846 כלומר : . 1 . 74 % זהו אחוז הקטן בדיוק פי שניים מאחוז ה...  אל הספר
מוסד ביאליק