ד. הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית בארצות־הברית

תנועת האוכלוסיה בארה"ב בעשרות השנים האחרונות דומה בתהליכיה לזו של עמים תרבותיים אחרים . ירידת הילודה עברה בהרבה את ירידת התמותה , וכתוצאה מכך פחת מאוד הריבוי הטבעי . יהודי ארה"ב החרו החזיקו במובן זה אחרי האוכלוסיה הכללית , ובקצב מהיר ביותר . תופעה זו מסתברת בעובדה , שהיהודים הם ברובם יסוד עירוני , תופסים מקום רב ביותר בקרב בעלי המקצועות החפשיים ונהנים מהכנסה כספית גדולה יותר —סימניה המובהקים של אוכלוםיה מעוטת ילודה . התפתחות זו , שהיא , כאמור , אופיינית לכל עמי התרבות , נבלמה בארה"ב בכלל , לרבות יהדות ארה"ב , על ידי הזרימה הבלתי פוסקת של מהגרים שבאו מארצות המצוינות בילודה גבוהה . ברם , מאז הוגבלה ההגירה לאר ה"ב ונבלמה כמעט כליל הזרימה מארצות אירופה המזרחית והדרומית , פסקה השפעתו של הגורם המעכב את התמעטות הריבוי הטבעי , ומאז קיבלה ירידת הילודה בארה"ב ממדים מסוכנים . בייחוד אמורים הדברים לגבי יהדות ארה"ב . התהליך שתואר לעיל נמשך עד לפני כעשר שנים . באמצע שנות מלחמת העולם השנייה , ובאופן מיוחד מיד לאחר המלחמה , החלה הילודה , בפתע , לעלות בקצב מהיר ולא במידה שהיתה רגילה לאחר שנות מלחמה ....  אל הספר
מוסד ביאליק