ב. ההגירה היהודית לארצות־הברית

הסוציולוג הנודע פראנץ אופנהיימר כתב באחד מספריו , כי ההיסטוריה האנושית אינה אלא תולדות הנדידות והנדודים ההמוניים של בני אדם . ואם גם יש מקום לפקפוק בדיוקה של הגדרה זו לגבי תולדות האנושות כולה , הנה אין כלל להטיל ספק בנכונותה לגבי תולדות העם היהודי , בייחוד במידה שהדברים אמורים ביחס למאת השנים האחרונה . מאז 1840 ועד סוף 1953 היגרו , בעיקר מאירופה , יותר מ 5 מיליוני יהודים . מספר זה עולה בהיקפו על מספרם הכללי של היהודים בעולם בשנת . 1840 במספר זה אינם כלולים היהודים שנדדו ועברו מארץ לארץ , בתחומי אירופה גרידא , מהקיבוצים היהודיים הצפופים באירופה המזרחית לארצות אירופה המערבית שישוביה היהודיים היו דלילים למדי . הגירת ביניים זו הקיפה אף היא כמחצית המיליון יהודים . להגירת היהודים מאירופה נועד —מלבד המניעים הפוליטיים והכלכליים הרגילים והכלליים — התפקיד ההיסטורי בגורלו של העם היהודי , והוא — הצלת הנפש , במובן הגופני של המושג . מתוך חמשת מיליוני היהודים , שהיגרו מאירופה במאת השנים , הגיעו לאר צות הברית כשלושה מיליונים . מתוך שלושה מיליונים אלה 150 — אלף בערך היגרו מקיבוצי יהודים באסיה ובאפריק...  אל הספר
מוסד ביאליק