א. גידול האוכלוסיה היהודית וריכוזה

אין נוהגים בארצות הברית לפרסם נתונים סטאטיסטיים רשמיים , הנוגעים לקיבוץ היהודי במיוחד . אף בעניינים האלמנטאריים ביותר , כגון מספר היהודים—אין אפשרות לקבל מספרים ממקורות רשמיים . לפיכך נאלצנו ברוב המקרים להשתמש לצורך עבודתנו זו באומדנות ובהשערות גרידא ביחס לבעיות העיקריות בחיי היהודים שבארצות הברית . במידה שהיו בידינו מספרים מדויקים פחות או יותר , שאבנו אותם מחקירות פרטיות וחלקיות , שאין לומר עליהן כי הן מדויקות באופן מוחלט . מסיבה זו נשתמש על הרוב במספרים עגולים . על אף הליקוי היסודי הזה , סבורים אנו , שעלה בידינו להעלות תמונה כללית וקרובה למדיי לאמת של חיי היהודים בארצות הברית . תקומת המרכז היהודי בארה"ב היא תוצאת תהליך של מאת השנים האחרונה , ליתר דיוק — של חמישים השנה האחרונות . מרכז זה הוא ביסודו קיבוץ של מהגרים' אף על פי שכבר עכשיו שני שלישים ממנו הם ילידי ארצות הברית . טבלה זו מראה את ממדי הענק שבהם גדל היישוב היהודי בארץ החדשה : ממניין אפסי כמעט של כחמשת אלפים נפש עד למעלה מחמשה מיליוני נפש , במשך תקופה קצרה לערך של 135 שנה . הגידול האינטנסיבי ביותר במספר היהודים המוחלט חל ברבע ה...  אל הספר
מוסד ביאליק