ההרכב הסוציאלי של המפרנסים היהודים הפעילים בגרמניה