ההרכב המקצועי של יהודי גרמניה 110 (עם אוסטריה וחבל הסודטים)