5. רומניה

ברומניה חיו ערב מלחמת העולם הראשונה כ 300 , 000 יהודים . לפי דובנוב וויראקם עסקו יהודי רומניה , מתחילת המאה הי"ט ועד לסוף מחציתה כמעט , בעיקר במסחר ובחכירת אחוזות של פריצים . היו גם בעלי מלאכה יהודים , וויראקס מציין , שהיו אף איגודים של בעלי מלאכה , אלא אחוזם היה קטן הרבה מזה של אנשי המםחר . בדרך כלל ניתן לומר , שהמבנה המקצועי של יהודי רומניה היה דומה לזה של יהודי אוקראינה הרוסית וגאליציה . מבחינה משפטית ומן הבחינה של האנטישמיות המעשית היה מצבם של יהודי רומניה חמור הרבה יותר משל יהודי רוסיה . כמעט כל האוכלוםיה היהודית היתד . משוללת אזרחות , והיהודים נחשבו אזרחי חוץ בלא אזרחות זרה . על אף זאת ניתן לקבוע , שיהודים מילאו תפקיד נכבד ביותר בסחרה של רומניה ובתעשייתה . שני הבאנקים הגדולים ביותר במחציתה השנית של המאה הי"ט ( בלאנק ושותפיו , ובאנק מארמורוש ) היו של יהודים . מונופולין הטאבאק היה ברשותה של חברה יהודית הונגרית . תעשיית הנפט פיתחוה בעלי מפעלים יהודים . יצוא התבואה היה כולו כמעט בידי יהודים , וכן יבוא המכונות ושאר מוצרי חוץ לארץ . אין בידינו נתונים מפורטים על המבנה החברתי הכלכלי של ...  אל הספר
מוסד ביאליק