4. הונגריה

בהונגריה חיו בשנת 1910 למעלה מ 900 , 000 יהודים , שהם 4 . 5 % בלבד מכלל האוכלוסיה ? אכן , בשנת 1805 היו בה רק 127 , 816 יהודים ( בגבולות , ( 1910 3 . 5 % מכלל האוכלוסיה . בידינו נתונים על התעסקויותיהם של יהודי בודאפשט בשנת 50 : 1812 סוחרים גדולים , שעסקו בתקופת מלחמות נאפוליאון באספקת מזונות ; 113 חנוונים מסוגים שונים 45 5 רוכלים , 13 בעלי אכסניות ובתי מרזח , 14 בעלי מלאכה ר 10 ~ ספסרים —הכוונה , כנראה , לרוכלי שווקים , 84 אין כלל ספק בדבר , שכזאת בערך , היתה דמותה של היהדות כולה בחלקה המאדיארי של הונגריה . חלק בעלי המלאכה ודאי היה במקצת גבוה יותר — לא כ 6 % כמו בבודאפשט , אלא . 10 % חקלאים יהודים ודאי לא היו , כי הדבר היה אסור בתכלית . והרי תמונה של המצב בעיר אחרת — פרשבורג , שבה בוטל הגיטו היהודי רק בשנת . 1840 בשנת 1736 היו בפרשבורג 772 יהודים , 85 ובשנת — 1830 למעלה מאלפיים — קהילה גדולה למדי לפי מושגי הזמן . והרי רשימת מש לוחי היד של היהודים . 'היהודים בגיטו נמנו כמעט כולם עם מעמד הסוחרים . טעם הדבר הוא , שהמסחר היה מותר גם מחוץ לגיטו , מה שאין כן המלאכה . שתי חזיתות הרחובות מ...  אל הספר
מוסד ביאליק