3. המבנה החברתי־הכלכלי של יהודי גאליציה ובוקובינה בתחילת המאה העשרים

לפי המפקד משנת 1900 נתחלקה האוכלוםיה של גאליציה לפי מקצועותיה כדלהלן . " בהשוואה לתחילת המאה הי"ט , הרי המהפכה שנתחוללה כאן , בגאליציה , עמוקה יותר מאשר ביהדות רוסיה . האגראריזאציה זכתה כאן בהישגים עצומים — מ , 836 בערך חקלאים יהודים בשנת 1820 קפיצה ל , 49 ' 000 בקירוב , מפרנסים פעילים , ועם משפחותיהם — המון של 116 , 098 נפשות . למעלה מן החלק השישי של האוכלוסיה היהודית בגאליציה ובעיקר בגאליציה המזרחית , קיומה היה על המשק החקלאי . ודאי , לא כל היהודים עיבדו את האדמה . בקרב יהודי גאליציה עלה בעל הנחלאות הגדול , אולם היו אלפים של חקלאים ממש , ואפילו פועלים חקלאיים יהודים . בגאליציה , כמו ברוסיה , ואולי במידה גדולה הרבה יותר , צמח מעמד יהודי של בעלי נחלאות גדולים . בשנת 1902 היו ברשותם של בעלי הנחלאות היהודים הגדולים למעלה מ 300 , 000 הקטאר אדמה . בידי יהודים היו 10 . 3 % מכלל הנחלאות הגדולות בגאליציה . התפלגותה החברתית של החקלאות היהודית בגאליציה היתה עמוקה יותר M . Bataban , Dzieje Zydow w Galicji , 1772 — 1868 , Lwow 1914 , 75 str . 128 Dr . Jacob Thon , Die Juden in Oesterreich , Be...  אל הספר
מוסד ביאליק