1. מבוא

אל קיבוצי אירופה המזרחית מצרפים אנו את יהודי גאליציה ובוקובינה ( אוסטריה , ( יהודי הונגריה , יהודי סלובאקיה ורוסיה הקארפאטית , שהיו מחוזות של הונגריה , ויהודי רומניה —ובסך הכול כ 2 , 200 , 000 יהודים בשנת . 1910 המדובר כאן בגבולות שלפני מלחמת העולם הראשונה . כל אחד מקיבוצי היהודים האלה היו לו תכונות משלו , הן במבנה החברתי הן מבחינת רמת החיים , תלויות בתנאים הכלכליים והתרבותיים סביב ; אולם , גילויי הצד השווה שלהם עשאום דומים ליהדות רוסיה ! בסימני ההיכר היסודיים ובתהליכי היסוד הם היו בעצם קיבוצים מזרח אירופיים . נתבלט בייחודו הגדול הקיבוץ ההונגרי , ובמיוחד יהודי הבירה בודאפשט , שהיתה בהם בורגנות גדולה ובינונית במספרים ניכרים ואחוז גבוה הרבה יותר של בעלי מקצועות חופשיים , דבר שקירב מאוד ישוב זה לטיפוס האירופי המערבי . אף על פי כן צירפנו אותו לטיפוס האירופי המזרחי , משום שאפילו בבו דאפשט היה אחוז בעלי המלאכה והפועלים גבוה יותר מאשר בקרב יהודי אירופה המערבית , ומה שחשוב יותר — מעמד היסודות העובדים היה בבי דאפשט ותיק ומושרש , שעה שבארצות אירופה המערבית הוא בא מחוץ למקום , עם ההגירה , והיה...  אל הספר
מוסד ביאליק