10. המספר הכללי של הפרוליטארים היהודים בתחילת המאה העשרים

המספר הכללי של הפרוליטארים היהודים ברוסיה ערב מלחמת העולם הראשונה עלה , בערך : לפי מפקד 1897 עלה מספר המתפרנסים הפעילים בקרב 5 , 063 , 000 היהודים ל , 1 , 530 , 000 כלומר . 30 % אחוז הפעילים בחיי הכלכלה עלה הרבה בתחילת המאה העשרים , כי האשה היהודית הצעירה נשתלבה באורח נמרץ בעבודה כבעלת מלאכה , עוזרת בחנות וגם פועלת בבית חרושת . נביא במניין 33 % מפרנסים בשנת , 1914 ואת מספר היהודים ברוסיה נאמוד ב . 5 , 400 , 000 מכאן נגיע למסקנה , שמספר היסודות הפרוליטאריים עלה ל 33 % —30 % של כל המפרנסים הפעילים . זה אשר לכמות , שאינה אחוז מבוטל באוכלוסיה של ארץ אגרארית כגון רוסיה ערב מלחמת העולם הראשונה . חמורה יותר היא בחינת איכותו של הפרוליטאריון היהודי ברוסיה של אז , ולא בה בלבד . ואלה הקווים האופייניים של הפרוליטאריון היהודי : ( 1 ) הרכבו החברתי היה בורגני זעיר — יסודות המלאכה והעוזרים בחנויות קטנות ובינוניות היו הרוב בו , דבר שאין לו דוגמה בשום אומה בעולם . מלבד פיזורו של הפרוליטאריון הזה על פני רבבות מפעלים ועמידתו מול יריב מעמדי דל , שקל היה במלחמה לזכות אצלו בהישגים ואולם קשה היה לקיימם , ה...  אל הספר
מוסד ביאליק