8. גידולו של פרוליטאריון־התעשייה היהודי במאה הי"ט

הגורם החשוב ביותר בהשפעתו על גורל פרוליטאריון החרושת היהודי הוא הקרע בין ההון היהודי וכוח העבודה היהודי . שעה שהיה בכוחו של ההון היהודי לא בלבד לנצל את כל כוח העבודה המצוי , אלא גם לזנוק מעל לגדרי 'תחום המושב , ' להתפשט שם ולפרוש את כנפיו בהתאם לכשרונותיו , הרי כוח העבודה היהודי לא זו בלבד שלא יכול היה להיחלץ מגבולותיו של ' תחום המושב , ' אלא שאף בגבולות אלה עצמם צמוד היה אך ורק להון היהודי . ספירת יק"א משנת 1897 קבעה , כי בפולין הקונגרםאית היו 12 , 380 פועלי תעשייד , יהודים , מהם עבדו בבתי חרושת לא יהודיים , 436 כ . 3 . 5 % אין שום ספק בדבר , שערב מלחמת העולם הראשונה היה מספר זה פחות עוד יותר . בעל ההון היהודי עשוי היה להגיע על נקלה לידי תיאום בין מפעליו לבין נטיותיו החברתיות להתבוללות . לעומת זה לא היה הפועל היהודי עשוי למצוא תעסוקה אלא בענפי התעשייה שהיו בידי יהודים בלבד . קרע זה כבר נודעה לו השפעה עצומה על גורלו של פרוליטאריון התעשייה היהודי . או לם , היו עוד סיבות רבות אחרות , שגרמו לכך , שמספרם של הפועלים היהודים בבתי החרושת הגדולים והממוכנים בסוף המאה הי"ט יהיה מועט מאוד , וא...  אל הספר
מוסד ביאליק