7. תהליך החדירה לעבודה ולעבודה־שכירה ביהדות רוסיה

החדירה לעבודה גופנית — הלאבוריזאציה — נבעה , בלי ספק , מטעמים כלכ ליים בעיקר . אף על פי כן , יש להביא במניין גם גורמים אתרים , רוחניים , שהשפיעו על חיי היהודים . כל המעיין בספרות היהודית של המאה הי"ח ותחילת המאה הי"ט , יבחין על נקלה במפנה רוחני עמוק , אשר התמצית שבתמצית שלו מתבטאת בהכרה הגוברת בהתמדה , שמשהו אינו כשורה במבנה החברתי של המוני היהודים והוא טעון שינוי יסודי — ודבר זה ניקר לא בלבד במוחותיהם של המשכילים , שוודאי נתונים היו להשפעות זרות . סמלי הדבר , שבשנת , 1807 השנה שבה התחיל גירושן של 60 , 000 משפחות יהודיות מהכפרים לפי החוק משנת , 1804 ושבה התחילה ההתיישבות היהודית הרשמית ברוסיה החדשה — יצא לאור הספר 'פשר דבר' מאת המחבר החרדי מנשה מאיליה , שבו הוא העלה את שאלת המעבר לעבודה בחריפות רבה יותר אף מן המשכילים שלפניו ושלאחריו . והרי היה זה כמה עשרות שנים קודם להופעת כתביו של יצחק בר לוינזון , אבי ההשכלה ברוסיה . לפי מנשה מאיליה נתרגש חורבנה הכלכלי של יהדות פולין אך ורק מחמת הפרנסות החלושות , והתרופה היחידה היא —עבודה במשמעותו הרחבה ביותר של המושג . הלאבוריזאציה התקדמה בשני כי...  אל הספר
מוסד ביאליק