5. יהודים בענפי־קשר של ההתפתחות המשקית

תופעה כללית באירופה היא , ובייחוד באירופה המרכזית והמזרחית , שיהודים הם ראשוני הבונים של מסילות הברזל ומסיידיהם של רוב הבאנקים . לא יחקור כעת , מפני מה גילו היהודים כשרונות גאוניים ממש בתחומים אלה , ibid ., p . 128 18 A . $ H 1111-E 110 Tae 1 iCKHii , KannTaj 1 n 3 M B POCCHH , MOCK Da 1925 , cTp . 68 19 ibid . p . 80 20 ואך נביא את דעתו של ורנר זומבארט על התפקיד העצום שמילאו יהודי גרמניה בשני ענפי משק אלה — בניית מםילות ברזל וייסוד באנקים . זומבארט מביא הוכחות , שהרכוש היהודי ברבע הראשון של המאה הי"ט היה זעום בהשוואה לאחוזותיהם העשירות של היונקרים ונכסי המכרות של אדירי ההון . ואולם , יתרון אחד היה להון היהודי הקטן —הוא היה הון מובילי , בעל כושר תנועה . והואיל והוא היה בידיים יהודיות מנוסות ועמד לרשותם של מוחות יהודיים מחונני כשרון , הוא ניצל את ההזדמנות הזאת ומילא תפקיד גדול בהתפתחות , שגרמה לכך , כי בסוף המאה הי"ט כבר עלו נכסי הרכוש העירוניים על אלה של בעלי האחוזות ואף של בעלי המכרות . מצב דומה שרר ברוסיה בתוספת יתרון , שלרשותו של ההון היהודי ברוסיה עמד ההון המוכן של צרפת וגרמניה . ...  אל הספר
מוסד ביאליק