4. התפתחותה הכלכלית של רוסיה במאה הי"ט ובתחילת המאה העשרים

בהשוואה לארצות מערב איתפה היתה רוסיה בסוף המאה הי"ח , וכן גם אחר כך , ארץ מפגרת למדאי מבחינה כלכלית . ואולם , לעומת הארצות השכנות שרוסיה סיפחה אליה , היתה רוסיה הגדולה ( המרכזית ) מפותחת יותר לא בלבד בהשוואה לאוכלוסיה הרוסית החדשה והקאווקאזית שהיתר . תחת הממשל התורכי , אלא גם בהשוואה למלכות פולין המאוכלסת ביתר צפיפות והסמוכה יותר למערב אירופה . וכך כותב פרופ' יאנז'ול 1 'נכון בהחלט , שבמאה הי"ח , בתקופת התגליות הטכניות , עדיין היתה פולין ארץ חקלאית לחלוטין , אף יותר מרוסיה בזמן ההוא . ' ופרופ' טוגאן באראנובםקי כותב : 'עם עלייתה של יקאתרינה השנייה II . flHJity . 1 , Oiepit HCTopmecKoro pa 3 BHTHH < j > a 6 pHqn 0-3 aB 0 # CK 0 ii npo- 8 IJapcTBe IIoJibCKOM , dp . 8 , 1887 ע MHUuieimocTH M . H . TyraH-EapaiiOBCKnii , PyccKaa $ a 6 pHKa , CTp . 45 , 1907 9 לכיסא המלכות היו ברוסיה ( ולמעשה ברוםיה הגדולה —י . ל 934 ( . בתי חרושת , ואילו בשנת מותה . ' 3 , 161— התעשייה , שעבדה הרבה בשביל הצבא והיתר , ברשות המדינה , עברה באותו זמן לידי בעלי האחוזות , שקיבלו את הזכות לנצל את צמיתיהם לעבודת החרו...  אל הספר
מוסד ביאליק